Gạch lót sàn

Gạch lót sàn: Ghép gỗ tận dụng nguồn phôi nguyên liệu của mặt hàng sản xuất hàng loạt chính thống. Thường được sản xuất khi có đơn đặt hàng với lượng lớn nhưng không thường xuyên.

Từ Khóa Tìm Kiếm

Bài viết liên quan

Để lại phản hồi